Стало відомо, як сільгоспвиробнику уникнути блокування податкових накладних

Стало відомо, як сільгоспвиробнику уникнути блокування податкових накладних

При прийнятті рішення про врахування/не врахування таблиці даних платника ПДВ податківці враховують інформацію:

Об этом сообщает Компромат СНГ

✔️ про наявність ресурсів, якими володіє/користується платник (виробничі потужності, основні засоби, земельні та трудові ресурси);

✔️ про наявність/відсутність ризикових операцій у платника.

Для уникнення блокування податкових накладних та об’єктивного прийняття рішень регіональною комісією сільськогосподарському товаровиробнику необхідно здійснити наступні дії.

По-перше. Подати контролерам інформацію, яка свідчить про наявність в с/г виробника всіх необхідних ресурсів для здійснення діяльності, а саме:

✅ оформити (у разі їх відсутності або неповного оформлення) правовстановлюючі документи на земельні ділянки та договори оренди земельних ділянок із наступним відображенням таких земель у податковій звітності;

✅ оформити трудові відносини з найманими працівниками та надіслати до податкової повідомлення про прийняття працівника на роботу;

✅ надати контролерам повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП). В даному повідомленні відобразити інформацію про наявність власних або орендованих основних фондів, транспорту, сільськогосподарської техніки, офісних, виробничих, складських приміщень, земельних ділянок тощо.

По-друге. Подати в електронному вигляді таблицю даних платника ПДВ (код документа J(F)1312302). Як додаток до таблиці надати ґрунтовне пояснення напрямків господарської діяльності (код документа J(F)1360102) із посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. Також як додатки до таблиці даних необхідно надати копії статистичної звітності по сільськогосподарській діяльності, зокрема:

✅ форма 4-СГ (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»;

✅ форма 37-СГ (станом на останню звітну дату подання такого звіту) «Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт»;

✅ форма 24-СГ (місячна, річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин»;

✅ форма 29-СГ (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду».


Джерело статті: “http://ua.today/news/economy/stalo_vidomo_yak_silgospvirobniku_uniknuti_blokuvannya_podatkovih_nakladnih”

Полковнику никто не пишет ...

а нам пишут.

01865 524 8503